DOKUMENTY

Szanowni Państwo,
Świadczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie dotyczą osób dorosłych i dzieci spełniających następujące kryteria:

 • przewlekła niewydolność oddechowa w przebiegu zdiagnozowanych schorzeń nerwowo-mięśniowych, OUN i płucnych;
 • zakończone i udokumentowane zostało leczenie przyczynowe lub nie ma możliwości takiego leczenia;
 • występuje przewlekła niewydolność oddechowa, a wykonane wszelkie niezbędne badania diagnostyczne uzasadniają rozpoznanie i potwierdzają niemożność stosowania innej formy terapii niż ciągła wentylacja;
 • wymagana wentylacja jedynie metodą konwencjonalną bez konieczności stosowania HFO, IRV, ILV;
 • tryb i parametry wentylacji zostały ustalone w szpitalu pod kontrolą badań dodatkowych, a wymiana gazowa charakteryzuje się stabilnością przy ustalonych parametrach wentylacji;
 • wentylacja przez tracheostomię, rana jest zagojona, a wymiana rurki odbywa się bez trudności;
 • przy współistniejących zaburzeniach połykania założona gastrostomia odżywcza;
 • stan stabilny, nie wymagający inwazyjnego monitorowania;
 • brak cech czynnego zakażenia;
 • odleżyny III i IV stopnia opracowane są chirurgicznie;
 • w chwili obecnej nie wymaga hospitalizacji w oddziale intensywnej terapii.

Świadczenia zakładu opiekuńczo-leczniczego dla osób dorosłych i dzieci wentylowanych mechanicznie realizowane są na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Uwaga!

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, niezbędne jest uzyskanie postanowienia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu bez zgody pacjenta.

W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej, do zgody Sądu na umieszczenie w zakładzie należy dołączyć:

 • postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

W przypadku osób jeszcze samodzielnych, ale które z racji charakteru choroby mogą w niedalekiej przyszłości utracić zdolność do samodzielnego decydowania o sobie, celowym jest wcześniejsze ustanowienie pełnomocnika, który takie decyzje będzie mógł podejmować np. w formie pełnomocnictwa notarialnego.

Wzory dokumentów do pobrania

Dokumenty niezbędne do przyjęcia pod opiekę w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i dorosłych wentylowanych mechanicznie prowadzonym przez Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa”:

Dokumenty do wypełnienia przez Pacjenta i/lub rodzica/opiekuna:

Dokumenty do wypełnienia przez szpital kierujący do ZOL-u:

Go to top

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na “Akceptuję”. AKCEPTUJĘ