Opieka stacjonarna

We wrześniu 2017 roku rozpoczął działalność pierwszy w Centralnej Polsce stacjonarny ośrodek dla pacjentów oddychających przy pomocy respiratorów. Ośrodek prowadzony przez Stowarzyszenie znajduje się w Łodzi przy ul. Łupkowej 1. Sprawowana jest w nim całodobowa opieka medyczna oraz psychologiczna, socjalna i duchowa.

Oddział dysponuje dwudziestoma trzema łóżkami. Opieka sprawowana jest w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. Z opieki korzystać mogą zarówno dzieci jak i dorośli oddychający przy pomocy respiratorów.

Do oddziału może być przyjęta osoba cierpiąca na przewlekłą niewydolność oddechową niewymagająca leczenia na OIOM. Wymagane jest skierowanie oraz kwalifikacja anestezjologiczna. Opieką mogą być objęte dzieci lub osoby dorosłe, które w ocenie skali Barthel uzyskały od 0 do 40 punktów.

Świadczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie dotyczą osób dorosłych i dzieci spełniających następujące kryteria:

 • przewlekła niewydolność oddechowa w przebiegu zdiagnozowanych schorzeń nerwowo-mięśniowych, OUN i płucnych;
 • zakończone i udokumentowane zostało leczenie przyczynowe lub nie ma możliwości takiego leczenia;
 • występuje przewlekła niewydolność oddechowa, a wykonane wszelkie niezbędne badania diagnostyczne uzasadniają rozpoznanie i potwierdzają niemożność stosowania innej formy terapii niż ciągła wentylacja;
 • wymagana wentylacja jedynie metodą konwencjonalną bez konieczności stosowania HFO, IRV, ILV;
 • tryb i parametry wentylacji zostały ustalone w szpitalu pod kontrolą badań dodatkowych, a wymiana gazowa charakteryzuje się stabilnością przy ustalonych parametrach wentylacji;
 • wentylacja przez tracheostomię, rana jest zagojona, a wymiana rurki odbywa się bez trudności;
 • przy współistniejących zaburzeniach połykania założona gastrostomia odżywcza;
 • stan stabilny, nie wymagający inwazyjnego monitorowania;
 • brak cech czynnego zakażenia;
 • odleżyny III i IV stopnia opracowane są chirurgicznie;
 • w chwili obecnej nie wymaga hospitalizacji w oddziale intensywnej terapii.

Świadczenia zakładu opiekuńczo-leczniczego dla osób dorosłych i dzieci wentylowanych mechanicznie realizowane są na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Uwaga!

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, niezbędne jest uzyskanie postanowienia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu bez zgody pacjenta.

W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej, do zgody Sądu na umieszczenie w zakładzie należy dołączyć:

 • postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

W przypadku osób jeszcze samodzielnych, ale które z racji charakteru choroby mogą w niedalekiej przyszłości utracić zdolność do samodzielnego decydowania o sobie, celowym jest wcześniejsze ustanowienie pełnomocnika, który takie decyzje będzie mógł podejmować np. w formie pełnomocnictwa notarialnego.

Świadczenia medyczne udzielane są bezpłatnie na podstawie umowy z NFZ, natomiast pacjent może ponosić koszt zakwaterowania i wyżywienia do 70% osiąganego dochodu.

O przyjęciu decyduje lekarz Hospicjum po analizie dokumentacji załączonej do zgłoszenia oraz po uwzględnieniu kolejki oczekujących.

Go to top

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na “Akceptuję”. AKCEPTUJĘ