RODO

W Stowarzyszeniu „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz wydana na jego podstawie Polityka Ochrony Danych Osobowych).

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych jest Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa”.
  2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, który będzie czuwał nad przestrzeganiem przez Administratora norm prawnych i zasad wewnętrznych przyjętych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Wzory dokumentów do pobrania


Go to top

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na “Akceptuję”. AKCEPTUJĘ