Monitoring

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu wizyjnego jest Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” z siedzibą w: 91-528 Łódź, ul. Łupkowa
  2. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
  3. Monitoring obejmuje: wejścia do budynku, parkingi i bramy wjazdowe, hol główny, ciągi komunikacyjne (korytarze) oraz sale chorych.
  4. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres 1 miesiąca. Po upływie tego okresu będą one niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
  5. Osoby zarejestrowane przez system monitoringu mają prawo: dostępu do swoich danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do zakresu ich przetwarzania.
  6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa”.
Go to top

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na “Akceptuję”. AKCEPTUJĘ