Polityka jakości

Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” zostało założone w 1999 roku w celu umożliwienia nieuleczalnie chorym dzieciom powrotu ze szpitala do domu. Do tego czasu, z powodu konieczności prowadzenia stałego nadzoru medycznego oraz stosowania kosztownej aparatury medycznej, mali pacjenci przez wiele lat byli hospitalizowanie w Oddziałach Intensywnej Terapii oraz innych Oddziałach Specjalistycznych Szpitali Pediatrycznych.

W tym celu Stowarzyszenie powołało NZOZ Łódzkie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, realizując zadania statutowe Stowarzyszenia, Hospicjum sprawuje opiekę nad dziećmi i dorosłymi dotkniętymi przewlekłymi, nieuleczalnymi schorzeniami.

Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” było pierwszym ośrodkiem w Polsce, które stosowało wentylację mechaniczną u dzieci z przewlekłą niewydolnością oddechową w warunkach domowych. Obecnie, Hospicjum jest wiodącym ośrodkiem wentylacji domowej dla dzieci i dorosłych w Łodzi i województwie łódzkim. Prowadzi ono domowe leczenie respiratorem u Pacjentów z niewydolnością oddechową zapewniając całodobową pomoc lekarsko-pielęgniarską, zajęcia rehabilitacyjne oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Ponadto Hospicjum świadczy całościową opiekę medyczną, psychologiczną, socjalną, pedagogiczną i duszpasterską Pacjentom – dzieciom i dorosłym – cierpiącym na nieuleczalne schorzenia, nowotworowe i zespoły genetyczne oraz udziela wsparcia rodzinom Pacjentów w czasie opieki nad bliskim i w żałobie.

W celu zapewnienia kompleksowej opieki Stowarzyszenie wybudowało i od 2017 roku prowadzi ZOL dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych wentylowanych mechanicznie. Pozwoliło to na objęcie opieką Pacjentów, którzy z różnych powodów nie mogą być leczeni w warunkach domowych.

Do Ośrodka stacjonarnego przyjmowani są pacjenci z całej Polski i jest to jedyny Ośrodek stacjonarny dla dzieci i dorosłych wentylowanych mechanicznie w województwie łódzkim.

Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” jest organizacją pozarządową, a od listopada 2007 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.

Politykę Jakości, a w tym: zapewnienie Pacjentom jak najwyższej jakości opieki i poczucia bezpieczeństwa, Hospicjum realizuje poprzez:

1. Utrzymywanie bliskiej współpracy personelu z Pacjentami.

2. Możliwie najpełniejszą realizację potrzeb Pacjentów z poszanowaniem ich praw i godności osobistej.

3. Prowadzenie terapii w oparciu o najnowsze osiągnięcia medycyny, poparte wynikami uznawanych na świecie badań naukowych.

4. Zatrudnianie osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych, cechujących się empatią i chęcią pomagania chorym.

5. Partnerską współpracę personelu, stwarzającą możliwość dalszego rozwoju zawodowego i osobistego.

6. Ciągłe szkolenie zespołu Hospicjum w zakresie nowoczesnych metod leczenia.

7. Dbałość o najlepsze przygotowanie kandydatów na Wolontariuszy do spotkań z Pacjentami.

8. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej i przedstawianiu wyników na forach specjalistów celem porównania wyników działalności leczniczej z innymi ośrodkami w kraju.

9. Prowadzenie działalności dydaktycznej – zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz szkolenie osób będących w trakcie specjalizacji.

10. Ścisłą współpracę z Klinikami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

11. Utrzymywanie kontaktów z krajowymi ośrodkami prowadzącymi podobną działalność.

12. Przestrzeganie przyjętych standardów jakościowych.

13. Spełnienie wymagań przepisów prawnych i innych odnoszących się do naszej działalności.

14. Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

Zespół Stowarzyszenia Hospicjum dokłada wszelkich starań, by przynieść ulgę, zapewnić bezpieczeństwo i sprawić radość Podopiecznym oraz ich bliskim. Po stracie bliskiej osoby udziela wsparcia psychologiczno-duchownego rodzinie i towarzyszy w trudnym czasie żałoby.

Dzięki życzliwości ofiarodawców i sponsorów Stowarzyszenie ma możliwość zakupienia nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu medycznego, który umożliwia pobyt chorego w domu, w otoczeniu rodziny, co jest bezcenne, zwłaszcza w przypadku dzieci oraz pobyt chorych w oddziale stacjonarnym w sytuacji, gdy opieka nie może być sprawowana w warunkach domowych.

Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” jest wspierane przez rosnącą rzeszę oddanych Wolontariuszy, którzy z wielką pasją angażują się we wszelkie formy współpracy.

Zarząd, pracownicy, współpracownicy zobowiązują się do tego by realizować z pełnym zaangażowaniem powyższą misję i cele.

Go to top

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na “Akceptuję”. AKCEPTUJĘ